ห้วยพ่าน

ออกอากาศ 21/02/2557 บ้านห้วยพ่าน เป็นองค์กรชุมชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2555 กำหนดไว้ การเรียนการสอนที่มีเด็กนำหน้า ผู้ใหญ่เดินตาม […]

10 ปีโรงเรียนนอกกะลา

  ออกอากาศ 04/02/2557 โรงเรียนทางเลือกนั้นเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้จริงหรือไม่ หลายคนอาจสงสัย บ้านฉันวันนี้จะพาคุณผู้ชุมไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ ไปพบกับโรงเรียนทางเลือกเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งเรียกกันว่า “โรงเรียนนอกกะลา” โรงเรียนแห่งนี้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองร่วมออกแบบการเรียนรู้ให้กับลูกหลานตัวเอง […]

เลือกตั้ง ม.อ.ปัตตานี

ออกอากาศ 31/01/2557  ในขณะที่การเมืองระดับประเทศกำลังจะก้าวเข้าสู่การเลือกตั้ง นักข่าวพลเมืองในวันนี้จะพาไปดูบรรยากาศการเลือกตัวแทนนิสิตนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการเข้ามาทำงานบริหารงานและจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในรั่วมหาวิทยาลัย และเรียนรู้ประชาธิปไตยผ่านสังคมเล็กๆ  การเลือกองค์การบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี […]

ก(ล)างเมือง ตอน โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

วัดกับชุมชนเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาตั้งแต่สมัยอดีต โดยที่วัดเป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางสังคม เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของเด็กและเยาวชน ทั้งทางโลกและทางธรรม แต่เมื่อเมืองเติบโตจากความรู้และวิทยาการทางฝั่งตะวันตก บทบาทของวัดที่มีต่อสังคมโดยเฉพาะด้านวิชาความรู้เริ่มลดน้อยลง ขณะที่นิยามศูนย์กลางของชุมชนเปลี่ยนไป ทำให้คนเดินเข้าวัดด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนเดิม และเพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง สถาบันทางสังคมแห่งนี้ […]

1 7 8 9