สื่อสารอย่างไรให้มีพลัง?!? ความท้าทายของ ‘แรงงานยุคดิจิทัล’

เสวนา “สื่อสารอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในยุค Digital” ภายใต้โครงการเสวนา “การสร้างเสริมพลังการสื่อสารขององค์กรแรงงาน” เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเสริมสร้างให้เกิดระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระดมคนวิชาการทบทวน ‘10 ปีนักข่าวพลเมือง’ ก้าวย่างสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส

ประชุม ‘พลเมืองก้าวที่ 10 : ถอดบทเรียน 10 ปี นักข่าวพลเมือง’ ชวนคนวิชาการร่วมถอดบทเรียนความร่วมมือ จากจุดเริ่มต้นปี 2551 เปิดพื้นที่การสื่อสารภาคพลเมืองในหน้าจอทีวีสาธารณะ สู่ยุคสื่อโกออนไลน์ เมื่อภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนไป ใคร ๆ ก็เปลี่ยนแปลง

ในสื่อไม่มีแรงงาน : หนังสือพิมพ์ กรรมกร จากคุ้นเคยกลายเป็นอื่น [คลิปเต็ม]

เรื่องของ “แรงงาน” ในพื้นที่สื่อที่หายไป..สะท้อนอะไรกับเราทุกคนที่ต่างเป็นแรงงาน ?  โจทย์ใหญ่จากวงเสวนาเรื่อง “หนังสือพิมพ์ กรรมกร จากคุ้นเคยกลายเป็นอื่น” ซีรีย์วงถกเถียงภาคยาว จากนิทรรศการแรงงานไม่มีประวัติศาสตร์ […]

“สภาผู้ชมไทยพีบีเอสเหนือบน” ชูประเด็น “ความเหลื่อมล้ำ” ปรับทิศสื่อสาธารณะ

รายงานโดย: ตาล วรรณกูล เวทีสมัชชาสภาผู้ชมผู้ฟังรายการภูมิภาคเหนือบน ภายใต้กลไกขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ได้จัดรับฟังความคิดเห็นของผู้ชมรายการ เมื่อวันที่ 5-6 […]

ปฏิญญากระบี่ภาคประชาชน ยกระดับเครือข่ายสังคม-ระบบข้อมูลการสื่อสารเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

“ภาคประชาสังคมจะทำอะไรได้บ้าง และสื่อมวลชนควรจะสื่อข่าวสารอย่างไรในภาวะวิกฤตและเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ” เป็นคำถามนำในเวทีคู่ขนานของกลุ่มภาคประชาสังคม ที่ประชุมสุดยอดสื่อสารมวลชนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติปี 2559 (2nd ABU Media Summit on […]

นักข่าวพลเมือง : สื่อสาร ลาหู่

หลังจากการสื่อสารไปแล้วเกิดเป็นคดีความจนถูกฟ้องทำให้ชาวลาหู่ เดินทางมาให้กำลังใจเพื่อนชาวลาหู่ด้วยกัน สำหรับชาวลาหู่ ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ เขาบอกว่าการสื่อสาร มันสำคัญที่จะค่อยเป็นกระบอกเสียง สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับพวกเขากับสังคม  ออกอากาศวันที่ 10 ก.พ. […]

นักข่าวพลเมือง : 12 ปี ชายแดนใต้กับการสื่อสารเพื่อสันติภาพ

การสื่อสารถือเป็นพัฒนาการสำคัญที่จะหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ ระหว่าง12 ปีความขัดแย้งชายแดนใต้ กับ 3 ปีของกระบวนการสันติภาพที่ดำเนินมาถึงนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไป วันนี้ นักข่าวพลเมือง โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ได้สะท้อนมุมมองผู้ขับเคลื่อนและทำงานสันติภาพในพื้นที่ ติดตามได้จากรายงาน 12 ปี ชายแดนใต้กับการสื่อสารเพื่อสันติภาพ […]

1 2 3