นักข่าวพลเมือง : เห็ดถอบ

ในช่วงต้นฤดูฝนแบบนี้จะเป็นช่วงฤดูกาลของเห็ดเผาะหรือเห็ดถอบอาหารจากป่าที่ขึ้นเองตามฤดูกาลซึ่งในหนึ่งปีจะมีเฉพาะช่วงนี้เท่านี้  วันนี้พวกเรานิสิตสาขาการสื่อสารสื่อใหม่มหาวิทยาลัยพะเยา ลงสำรวจตลาดใกล้มหาวิทยาลัย พบว่ามีเห็ดเผาะขายเป็นจำนวนมากสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ไม่น้อย  l 13 มิ.ย. 59 l 12.00 […]

นักข่าวพลเมือง : เกมรู้เท่าทันสิทธิ์

สิทธิ เป็นของทุกคนตั้งแต่เกิด แต่ว่าบางคน ยังไม่เข้าใจในสิทธิของตนเองว่ามีอะไรบาง “เกมส์การ์ดพลังสิทธิ” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่จะทำให้การเรียนรู้สิทธิพื้นที่ฐานนั้นเข้าใจได้ง่ายขึ้น เกมส์นี้จะทำให้เราเข้าใจสิทธิอย่างไร ติดตามจากนักข่าวพลเมืองนิสิตสาขาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา […]