รวมความคิด-ความเคลื่อนไหว ‘คนนอกป้อม’ หนุน ‘ชุมชนป้อมมหากาฬ’ อยู่คู่กรุงเทพฯ

หลังการต่อสู้อย่างยาวนานถึง 24 ปี เมื่อวันที่ 3 ก.ย.2559 คือวันแรกของการรื้อถอนบ้านเรือนในชุมชนป้อมมหากาฬ เขตพระนคร กรุงเทพฯ รอบล่าสุด […]

นักข่าวพลเมือง : วันสุดท้ายก่อนรื้อชุมชนป้อมมหากาฬ

ก่อนหน้านี้กรุงเทพมหานครได้มีความพยายามจะเข้ารื้อถอนชุมชนเพื่อทำการอนุรักษ์ป้อมมหากาฬมาแล้วหลายครั้ง ตั้งแต่การติดประกาศ เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ นักข่าวพลเมือง คุณสุภาวินี ทรงพรวานิช และคุณธนชัย แสงจันทร์ […]

นักข่าวพลเมือง : ธนาคารเมล็ดพันธุ์

เมล็ดพันธุ์ถือเป็นหัวใจสำคัญและเป็นปัจจัยเริ่มต้นในการเริ่มทำการเกษตร แต่ด้วยเทคโนโลยีและการนำเข้าของเมล็ดพันธุ์ที่มากขึ้นส่งผลต่อเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมจึงเริ่มมีการอนุรักษ์ผ่าน ธนาคารเมล็ดพันธุ์ วันนี้ คุณ ภาวิณี ไชยภาคนักข่าวพลเมืองจะนะนิวส์ได้สื่อสารเรื่องราวเหล่านี้หลังจากที่ได้ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับธนาคารเมล็ดพันธุ์ ไปติดตามจากรายงาน  l 3 มิ.ย. […]

รับฟ้อง-ไม่ไต่สวนฉุกเฉิน! ‘ชุมชนป้อมมหากาฬ’ ฟ้องศาลปกครองเพิกถอนประกาศ กทม.ไล่รื้อ

ที่มาภาพ: ชุมชนป้อมมหากาฬ 29 เม.ย. 2559 ชาวชุมชนป้อมมหากาฬยื่นฟ้องกรุงเทพมหานคร (กทม.) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-3 […]

นักข่าวพลเมือง : การละเล่นพื้นบ้าน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่าน คนที่บ้านดงเมืองน้อย อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน แทนการเล่นน้ำสงกรานต์ในช่วงที่น้ำมีน้อย เพื่อให้คนในชุมชนยังคงได้มีกิจกรรมร่วมกัน และยังเป็นการอนุรักษ์การละพื้นบ้าน ติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมือง บ้านดงเมืองน้อย […]

นักข่าวพลเมือง : คนรุ่นใหม่อนุรักษ์การขับเสภา

การขับเสภาในปัจจุบันนี้ หารับชมได้ยาก เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลง สิ่งเรานี้ก็อาจเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง จ.ปทุมธานีได้มีการจัดโครงการเสภาร้อยศพขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการขับเสภา และยังเป็นการอนุรักษ์ในเรื่องของวัฒนธรรมอีกด้วย ติดตาม: นักข่าวพลเมือง […]

‘เสภาร้อยศพ’ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง การเรียนรู้ควบคู่การอนุรักษ์

รายงานโดย: ณรงค์ วงค์ไชย  สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา การขับเสภาคือ การเล่านิทานชนิดหนึ่ง โดยใช้ทำนองและท่วงท่าวิธีให้เกิดความน่าฟัง ดึงดูความสนใจ ซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ […]

1 2