ภาคประชาสังคมเผยรัฐเปิดฟังความเห็นร่าง กม. ‘ขัด รธน.’ ขู่ฟ้องศาลเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี

ภาคประชาสังคมกังวลกระบวนการรับฟังความคิดเห็น-วิเคราะห์ผลกระทบจากการออกกฎหมาย ไม่สอดคล้อง ม.77 ของ รธน. 2560 แนะระยะสั้นให้ชะลอร่างกฎหมายนำมารับฟังผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้รอบด้านก่อน ส่วนร่างกฎหมายใหม่ในทุกลำดับชั้นต้องผ่านการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง-สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ในระยะยาวให้สำนักงานคณะกฤษฎีกาเปิดเผย ร่างพ.ร.บ.กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย ที่กำลังดำเนินการยกร่าง

เสวนา “การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (RIA): กับกรณีการออกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 77”

จะหยุดกฎหมายที่จะสร้างปัญหาอย่างไร? อะไรคือ การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย? อะไรคือ ความหมายของ ม.77 ในรัฐธรรมนูญ? แล้ว 2 อย่างนี้มันมาเกี่ยวข้องยังไงกับพวกเรา? […]