เปิดสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ‘สุขภาพ-สังคม-เศรษฐกิจ’ ความท้าทายที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือ

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย อีกไม่เกิน 15 ปี วัยทำงานแบกรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุ-เด็ก 2:1:1 ส่งผลครอบครัวเครียดค่าใช้จ่ายบาน กระตุ้นเตรียมพร้อมรับมือวางแผนชีวิตก่อนเกษียณ เน้นออม-พึ่งตนเอง สสส.รุกขยายผลชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ 110 แห่ง พัฒนาหลักสูตร “โรงเรียนผู้สูงอายุ” สร้างผู้สูงวัยคุณภาพ นำร่องจ้างงานผู้สูงอายุ ในสถานประกอบการ 12 แห่ง

สร้างทุนในชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ตามแบบฉบับคนบึงพะไล

รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน “ถึงแม้จะมีหนี้ แต่เราก็มีสถาบันจัดการเงินชุมชนที่มารองรับหนี้ ทำให้ครอบครัวดีขึ้น มีอันอยู่อันกิน มีรายได้ดีขึ้น” นายบำรุง มณฑาทิพย์ […]

แนะหนุ่มสาวออมเงิน/สุขภาพรับสังคมสูงวัย

ชี้ทัศนคติเชิงลบอุปสรรครับมือสังคนสูงวัย แนะหนุ่มสาวออมเงินออมสุขภาพรับมือแต่เนิ่น 1 ตุลาคม ของทุกปี จะมีคนจำนวนหนึ่งในประเทศนี้ ที่ถูกประทับตราว่า “แก่” อย่างเป็นทางการจากการเกณียณอายุการเป็นคนทำงาน  และคนจำนวนนั้นก็มีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี […]

สำรวจความเห็น ‘ความมั่นคงของชีวิต’ ปชช.ชี้ ‘เบี้ยยังชีพ’ คือความหวังเมื่อสูงวัย

20 ก.ย. 2558 เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความมั่นคงในชีวิตเมื่อสูงวัย โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 953 คน ใน 4 […]

นักข่าวพลเมือง : บัญชีชีวิต

ข่าวค่ำ 14 มิ.ย.2558 ติดตามนักข่าวพลเมือง C-Reporters ผู้เข้าอบรมโครงการ Backpack Journalist ทดลองแบกเป้ลงพื้นที่เก็บเกี่ยวเรื่องราวแม่ค้ารถเข็นกับการจัดการรายรับ-รายจ่าย เพื่อเก็บออมเพื่ออนาคต […]