250 องค์กรภาคประชาชนโลก ย้ำ “เขื่อน” ไม่ใช่พลังงานสะอาด ไม่สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

13 พ.ค. 2562 เนื่องในการประชุมสมัชชาไฟฟ้าพลังน้ำโลก 2562 กรุงปารีส ฝรั่งเศส องค์กรภาคประชาชนทั่วโลก 250 องค์กร […]

TDRI: อีกไกลแค่ไหน…จนกว่าเราจะใกล้ 2°C

วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ นักวิชาการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ระยะที่ผ่านมาคนไทยได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนระอุกันถ้วนหน้า ดังจะเห็นได้จากการที่ยอดขายเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยพุ่งสูงที่สุดในรอบ 5 ปี และความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจนกระทรวงพลังงานต้องออกมารณรงค์ให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด […]

TDRI: อีกไกลแค่ไหน…จนกว่าเราจะใกล้ 2°C

วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ นักวิชาการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ระยะที่ผ่านมาคนไทยได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนระอุกันถ้วนหน้า ดังจะเห็นได้จากการที่ยอดขายเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยพุ่งสูงที่สุดในรอบ 5 ปี และความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจนกระทรวงพลังงานต้องออกมารณรงค์ให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด […]

ปฏิญญากระบี่ภาคประชาชน ยกระดับเครือข่ายสังคม-ระบบข้อมูลการสื่อสารเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

“ภาคประชาสังคมจะทำอะไรได้บ้าง และสื่อมวลชนควรจะสื่อข่าวสารอย่างไรในภาวะวิกฤตและเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ” เป็นคำถามนำในเวทีคู่ขนานของกลุ่มภาคประชาสังคม ที่ประชุมสุดยอดสื่อสารมวลชนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติปี 2559 (2nd ABU Media Summit on […]

ภัยแล้งปีนี้กับ ‘ปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา’ สิ่งที่เกษตรกรต้องเตรียมรับมือ

ในภาวะภัยแล้งที่ทุกภาคส่วนต่างจับตาอยู่ในทุกพื้นที่ สำหรับภาคเหนือตามข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบันพบพื้นที่ที่น่าเป็นกังวลอยู่ในส่วนภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ อุทัยธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร และพิจิตร ซึ่งขณะนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง แหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอดเป็นจำนวนมาก ทีมข่าวพลเมืองภาคเหนือสัมภาษณ์ ณัฐวุฒิ […]

นักข่าวพลเมือง : คนรุ่นใหม่ กับ COP21

คุณอารียา ติวะสุระเดช ยังคงอยู่ที่ปารีส เพื่อติดตามการประชุม ‪#‎COP21‬ และการเคลื่อนไหวของเยาวชนจากทั่วโลกที่เดินทางไปที่นั่นโดยมีเป้าหมายเดียวกันในการหยุดยั้งวิกฤติโลกร้อน ติดตามใน ที่นี่ ThaiPBS เวลา […]

1 2