ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส : อุณหภูมิ “การเมืองไทย” วาระร้อน “รัฐบาล คสช.”

ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส พูดคุยในประเด็น…
การใช้กฎหมายมาตรา 44 แทนกฎอัยการศึก
ท่าทีของต่างชาติต่อการบังคับใช้มาตรา 44

วิจักขณ์ พานิช: ไม่ได้พูดว่ารัฐต้องไม่มีศาสนา

เรื่อง: สิริกัญญา ชุ่มเย็น – สันติสุข กาญจนประกร ภาพ: สุดารัตน์ สาโรจน์จิตติ “เพราะว่าเราไม่เคยศึกษาศาสนาในแง่ของความเป็นมนุษย์เลย […]

ล้อมกรอบเสรีภาพ: ฟังเสียงคน 2 ขั้วการเมือง เรื่อง พ.ร.บ.ชุมนุม

โต๊ะข่าวพลเมือง สัมภาษณ์ ‘สาทิตย์ วงศ์หนองเตย’ อดีต ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ แกนนำคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) และ […]

เมื่อครั้งหนึ่ง… ‘คนดี’ เคยเป็น ‘ส.ว.’ ที่มาจากการเลือกตั้ง

ปกรณ์ อารีกุล เมื่อวานนี้ หน้าเฟซบุ๊กของผู้เขียน เต็มไปด้วยข่าว “กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญเคาะ 200 ส.ว. มาจากสรรหา” ถูกแชร์โดยเพื่อนมิตรทั้งในทำนองมอบดอกไม้และปาก้อนหินแก่ […]

เมื่อครั้งหนึ่ง… ‘คนดี’ เคยเป็น ‘ส.ว.’ ที่มาจากการเลือกตั้ง

ปกรณ์ อารีกุล เมื่อวานนี้ หน้าเฟซบุ๊กของผู้เขียน เต็มไปด้วยข่าว “กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญเคาะ 200 ส.ว. มาจากสรรหา” ถูกแชร์โดยเพื่อนมิตรทั้งในทำนองมอบดอกไม้และปาก้อนหินแก่ […]

สังคมไทยในปัจจุบันนี้ก็ไม่ต่างกับเผด็จการทหารสมัย 14 ตุลา

ในอดีตถึงปัจจุบันประเทศไทย ได้มีพัฒนาการทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แต่ในการพัฒนานั้นก็เป็นเพียงการพัฒนาเพื่อรับใช้บุคคลกลุ่มชนชั้นนำของประเทศซึ่งถือว่าเป็นบุคคลกลุ่มน้อย อีกทั้งกลุ่มชนชั้นนำก็ใช้อำนาจกดขี่ บุคคลกลุ่มใหญ่อันหมายถึงประชาชนด้วยการเอารัดเอาเปรียบเรื่อยมา เช่นการที่รัฐเขียนและประกาศใช้กฎหมายบนธงของตัวเอง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มพวกพ้อง ทำให้กฎหมายกลายเป็นเครื่องมือกลไกของรัฐ […]

1 2 3 4 5 6 8