‘ครูหนุ่มสาว’ ในระบบที่เปลี่ยนแปลงช้า

288,233 คน คือ ตัวเลขของจำนวนครูเกษียณอายุราชการใน 15 ปี (2556-2570) เราจะผลิตบัณฑิตได้เพียงพอทดแทนหรือเปล่า และโอกาสของ “การเปลี่ยนเลือดใหม่” แล้วจริงๆ ครูรุ่นใหม่ไฟแรงจะสามารถเข้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในระบบเดิมๆ ได้จริงหรือ

‘เรียนรู้’ ด้วย ‘การเล่น’

การเรียนรู้ด้วยการเล่นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็ก ทำให้ช่วยในการสร้างเสริมพัฒนาสมอง ความคิด จินตนาการ และช่วยสร้างความผูกพันในครอบครับได้ การเล่นจึงเปรียบเสมือนการเยียวยาจิตใจของเด็กอีกด้วย

OKMD ร่วมสถาบันรามจิตติหนุนเขาทองสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

OKMD ร่วมสถาบันรามจิตติหนุนเขาทองสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยหลักการพัฒนาสมองทุกช่วงวัย กระบวนการเรียนรู้คือเครื่องมือสำคัญของสังคมที่จะช่วยให้การแก้ปัญหาและการพัฒนาสามารถดำเนินการได้อย่างตรงจุด ชุมชนเขาทองเป็นชุมชนเล็กๆในอ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์ ที่โจทย์การสร้างชุมชนเป็นประเด็นสำคัญที่ชุมชนต่างเห็นความสำคัญที่การเริ่มต้นการพัฒนาคน OKMD เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนามนุษย์บนฐานสมองร่วมมือสนับสนุนสถาบันรามจิตติในการใช้กระบวนพัฒนาชุมชนด้วยการเรียนรู้ ตั้งแต่การใช้เครื่องมือชุมชนร่วมกันตั้งโจทย์และวางแผนการทำงานรวมถึงการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมและตอบโจทย์การพัฒนาของแต่ละช่วงวัย กระบวนการต่อไปยังต้องให้เครื่องมือการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนและพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ของเด็กในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะต่อไป […]

นักข่าวพลเมือง : PBL จากครูสู่โค้ช

PBL หรือ Project Based Learning การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้แบบหนึ่งที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยอาศัยความสนใจของผู้เรียนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะผ่านการทำงานสู่การค้นคว้าและการใช้ความรู้ในชีวิตจริง นักข่าวพลเมือง เอ๋ อิสระชน […]

นักข่าวพลเมือง : ภาษาอาเซียน

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 สิ่งสำคัญที่จะทำให้ประชาชนในภูมิภาคเข้าใจกันและแลกเปลี่ยนกันได้ดีขึ้นคือภาษา วันนี้ นักข่าวพลเมือง Citizen  reporters จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จะพาสำรวจความคิดเห็นการใช้ภาษาในการสื่อสารระหว่างภูมิภาคอาเซียน […]

นักข่าวพลเมือง : คนรุ่นใหม่อนุรักษ์การขับเสภา

การขับเสภาในปัจจุบันนี้ หารับชมได้ยาก เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลง สิ่งเรานี้ก็อาจเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง จ.ปทุมธานีได้มีการจัดโครงการเสภาร้อยศพขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการขับเสภา และยังเป็นการอนุรักษ์ในเรื่องของวัฒนธรรมอีกด้วย ติดตาม: นักข่าวพลเมือง […]

1 2