‘ต่อลมหายใจให้เชียงใหม่’ อีกครั้ง: แก้ปัญหา ฝุ่น ควัน จากทุกภาคส่วน

FM100 ม.เชียงใหม่ ร่วมกับสภาลมหายใจเชียงใหม่ จัดเวทีสาธารณะ “ต่อลมหายใจให้เชียงใหม่ (อีกครั้ง)” ระดมความเห็นทุกภาคส่วน แก้ปัญหาฝุ่นควัน ที่โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อ.เมือง […]

นักข่าวพลเมือง : ฝายมีชีวิตที่คลองหลา

ก่อนหน้านี้สิ่งที่สร้างความเดือนร้อนให้กับคนตำบลคลองหลามากที่สุด คือปัญหาน้ำแล้งที่ต่อเนื่องยาวนาน การแก้ปัญหาที่ผ่านมาเป็นการแก้แบบเฉพาะหน้า ผู้นำชุมชนจึงร่วมกันทำวิจัย สร้างกระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วม มองเห็นภาพรวมทั้งระบบ จนนำไปสู่การสร้างฝายมีชีวิต คุณนูรีฮัน มะเซ็ง หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสงขลาสื่อสารเรื่องนี้มาจากในพื้นที่ […]