นักข่าวพลเมือง : แปลงผักกล่องโฟม

นักข่าวพลเมืองวันนี้ จะพาไปดูแปลงผักกล่องโฟม อีกตัวอย่างการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า ที่สามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกเป็นอย่างดี ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง C-reporters