ได้เฮ! เปิดเขื่อนปากมูลใน 13 วัน ชาวบ้านปากมูนร่วมประชุมพีมูฟอีก 25 มิ.ย.นี้

21 มิ.ย. 2558 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาปากมูล ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ขณะที่ขณะที่สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูล ประมาณ 1,000 คน […]

“เเม่เมาะ” การต่อสู่ที่เเสนยาวนานบนเส้นทางกฎหมาย เพื่อให้ได้รับการเยียวยา

นับตั้งแต่ปี 2535 การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีการเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 25 กุมภาพันธ์นี้ ศาลปกครองสูงสุดเชียงใหม่นัดอ่านคำพิพากษา คดีที่ชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะฟ้องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) […]

“เเม่เมาะ” การต่อสู่ที่เเสนยาวนานบนเส้นทางกฎหมาย เพื่อให้ได้รับการเยียวยา

นับตั้งแต่ปี 2535 การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีการเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 25 กุมภาพันธ์นี้ ศาลปกครองสูงสุดเชียงใหม่นัดอ่านคำพิพากษา คดีที่ชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะฟ้องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) […]