การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด เปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า PEA แม่สอด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด เปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า PEA แม่สอด                 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอด  นายประทีป  โพธิ์เที้ยม  ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด เป็นประธานเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า PEA แม่สอด โดยมีนายถนัดกิจ  น่วมอินทร์ […]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด เปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า PEA แม่สอด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด เปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า PEA แม่สอด                 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอด  นายประทีป  โพธิ์เที้ยม  ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด เป็นประธานเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า PEA แม่สอด โดยมีนายถนัดกิจ  น่วมอินทร์ […]