นักข่าวพลเมือง : สืบชะตาปลา เขื่อนลำปาว

เพื่อสร้างความตระหนักถึงทรัพยากรที่ได้หาอยู่หากินชาวประมงรอบเขื่อนลำปาวและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์จึงร่วมกันจัดพิธีสืบชะตาปลาตามความเชื่อ ติดตามเรื่องนี้จาก Gen C Reporter มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ติดตามได้จากข่าวเที่ยงไทยพีบีเอส ออกอากศวันที่ 29 ส.ค. […]

นักข่าวพลเมือง : สวนครัวรวมหมู่

นักข่าวพลเมืองสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนคุณรุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน  มีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปสัมผัส วิถีชีวิตของชาวผู้ไท  ที่ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และพบว่า นอกจากการรักษาขนบธรรมเนียมที่เป็นอัตลักษณ์ คนผู้ไทที่นั่นยังรวมกลุ่มกันสร้างความเข็มแข็งทางอาหารให้กับสมาชิกในชุมชนด้วย […]

นักข่าวพลเมือง : ตลาดนัดสีเขียว ปี2

หลังมีการดำเนินงานร่วมกับคนในชุมชนมานานกว่า 1 ปี  วันนี้เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และชาว อ. กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์  ได้จัดงานตลาดนัดสีเขียว ปี […]

นักข่าวพลเมือง : การจัดการน้ำบ้านกุดตาใกล้

แม้สถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ยังคงน่ากังวล แต่ที่บ้านกุดตาใกล้ ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ชุมชนที่นั่นมีการจัดทำ “ผังน้ำ” เพื่อเป็นข้อมูลแหล่งน้ำ และบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการน้ำของชุมชน ซึ่งช่วยให้สามารถวางแผนและออกแบบการใช้น้ำให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ออกอากาศ ข่าวค่ำ วันที่ 13 […]

เดินทางสู่กาฬสินธุ์ กางผังน้ำชุมชนที่นาคู “เราจะรู้เองว่าควรใช้น้ำอย่างไร”

เรื่อง/ภาพ : วลัยลักษณ์ ชมโนนสูง “ปลูกผสมปนเปกันเบิด…กินอันได๋กะปลูกอันนั้น…” วาส กุตระแสง เจ้าของแปลงเกษตรผสมผสานที่บ้านกุดตาใกล้ ต.สายนาวัง อ.นาคู […]

นักข่าวพลเมือง : วิจัยข้าวเขาวง

เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาวอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬิสนธุ์หันมาตระหนักและเปลี่ยนมาทำนาแบบปลอดสารเคมีที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและตัวเองมากขึ้น  การตรวจเพื่อวัดระดับสารเคมีในเลือดจึงเป็นอีกวิธีการ ติดตามเรื่องนี้กับ Citizen Reporters  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ออกอากาศวันที่ 25 […]

นักข่าวพลเมือง : งานวิจัยไทบ้าน

“ข้าวเหนียวเขาวง” เป็นอีกพันธุ์ข้าวที่ถูกเรียกตามพื้นที่เพาะปลูก นั่นคืออำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งขึ้นชื่อทั้งรสชาติและความหอมนุ่ม จนได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical Indication หรือ GI […]

1 2 3 4