ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์นำคณะศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ข่าวประจำวันที่ 8 เดือนกันยายน 2558 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์นำคณะศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน             ที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ […]