นักข่าวพลเมือง : วิถีคนริมน้ำที่บ้านทับปลา

คอนโดปลา และการวางกฏกติกาของช่วงเวลาจับสัตว์น้ำ คือสิ่งที่ชาวบ้านทับปลา อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ช่วยกันทำเพื่อรักษาแหล่งทรัพยากรที่สมบูรณ์ ของพวกเขาเอาไว้ ติดตามเรื่องนี้กับผู้ผลิตอิสระภาคพลเมือง จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ข่าวเช้า […]