งานวิจัยชี้ป่าภูโนในแหล่งขุดเจาะก๊าซดงมูลเป็นแหล่งความหลายหลายของหอยทากบกที่สำคัญของประเทศ

งานวิจัยของนักชีววิทยาเผยภูโนเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพหอยทากบกชุกชุมสูงที่สุดที่เคยมีรายงานในประเทศไทยและจะได้รับผลกระทบจากการขุดเจาะก๊าซ งานวิจัยดังกล่าวดำเนินโดย นายศิริชัย ศรีหาตา นิสิตปริญญาโท อาจารย์ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ และอาจารย์ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และตีพิมพ์เป็นบทความเรื่อง “ความหลากชนิด […]

โปงลาง มรดกวัฒนธรรม

ออกอากาศ : 7 มกราคม 2557 “โปงลาง” เครื่องดนตรีพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวกาฬสินธุ์ โดยมี เชษฎา ฉายรัศมี หรือพ่อเปลื้อง […]

1 2 3 4