กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมฯ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค 2560 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถ download และยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมพร้อมเอกสารหลักฐานได้ […]

นักข่าวพลเมือง : กาเซะฮซูงา เยาวชนปะเสยะวอรักษ์คลอง

ผู้ผลิตอิสระ ทีมกูยิ โปรดักชั่น ลงพื้นที่สำรวจคลองปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตา และได้สื่อสารเรื่องราวของชุมชนที่ร่วมกันจัดกิจกรรม “วาดฝัน กาเซะฮซูงา” หรือคลองที่เรารักเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ลำคลองของชุมชน […]

นักข่าวพลเมือง : กิจกรรมวันเด็กบ้านนาหนองบง อ.วังสะพุง จ.เลย

เพื่อเปิดพื้นที่ความคิดเห็น และการแสดงออกถึงความรัก ความผูกพันของเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนในพื้นที่ ชาวบ้านนาหนองบง อ.วังสะพุง จ.เลย จึงร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นพร้อมกับงานบุญของชุมชนเมื่อวันที่ 15-17 มกราคมที่ผ่านมา […]

นักข่าวพลเมือง : เกมรู้เท่าทันสิทธิ์

สิทธิ เป็นของทุกคนตั้งแต่เกิด แต่ว่าบางคน ยังไม่เข้าใจในสิทธิของตนเองว่ามีอะไรบาง “เกมส์การ์ดพลังสิทธิ” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่จะทำให้การเรียนรู้สิทธิพื้นที่ฐานนั้นเข้าใจได้ง่ายขึ้น เกมส์นี้จะทำให้เราเข้าใจสิทธิอย่างไร ติดตามจากนักข่าวพลเมืองนิสิตสาขาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา […]

นักข่าวพลเมือง : ลงแรงสร้างบ้านดิน

เพื่อให้มีอาคารสำนักงานไว้เป็นพื้นที่กลา­ง ในการทำกิจกรรมร่วมกัน “บ้านดิน” ที่มีต้นทุนในการสร้างไม่สูงนัก จึงเป็นอีกทางเลือกของนักศึกษามหาวิทยาลัย­ราชภัฏกาฬสินธุ์ ติดตามรายงานจาก C-REPORTERS ข่าวเที่ยง ThaiPBS