ฤดูการรับน้อง : แมน ปกรณ์ อารีกุล

10 ปี ของ ‘แมน ปกรณ์ อารีกุล’ ในบทบาทนักกิจกรรม ที่พยายามสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมของนักศึกษา ตั้งแต่เรื่องการรับน้อง การนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ปัญหาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐ ไปจนถึงเรื่องประชาธิปไตยแบบไทยๆ กับคำถามถึงการมีอยู่ของกิจกรรมรับน้องท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และการส่งต่อการใช้อำนาจที่ยังคงมีจากรุ่นสู่รุ่น

เสวนา “รับน้องต้องสมัครใจ ไม่ละเมิด เปิดเผย”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา “รับน้องต้องสมัครใจ ไม่ละเมิด เปิดเผย” โดย New Gen Network – อนาคตใหม่ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 – 18.00 น. ณ Warehouse 30

นักข่าวพลเมือง : พิธีฮับน้องใหม่ ม.พะเยา

ช่วงนี้หลายมหาวิทยาลัยทยอยเปิดเทอม พร้อมกันนี้รุ่นพี่อย่างพวกเรา ก็จะมีกิจกรรมรับน้องใหม่ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะต่างกัน อย่างมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีกิจกรรม “ฮับขวัญน้องใหม่” หรือการรับน้องใหม่ ที่ ถือเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่ง […]