กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดมอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้พิการให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากสาขาแม่สอด

กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดมอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้พิการให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากสาขาแม่สอด                 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก สาขาแม่สอด กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดโดยนางสุกัญญา  ใจเพชร นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด  มอบหมายให้สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดนำอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้พิการทางร่างกาย ประกอบด้วย เตียงฝึกยืนแบบคว่ำหน้า และแบบด้านหน้า […]

กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดมอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้พิการให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากสาขาแม่สอด

กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดมอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้พิการให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากสาขาแม่สอด                 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก สาขาแม่สอด กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดโดยนางสุกัญญา  ใจเพชร นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด  มอบหมายให้สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดนำอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้พิการทางร่างกาย ประกอบด้วย เตียงฝึกยืนแบบคว่ำหน้า และแบบด้านหน้า […]