นักข่าวพลเมือง : เคยชุมพร

ที่อ่าวบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร มีทรัพยากรทางทะเลที่สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ และที่พิเศษคือที่นี่เต็มไปด้วย ‘กุ้งเคย’ วัตถุดิบทำกะปิชั้นดี แต่อีกด้านหนึ่งอ่าวบางสนเป็นจุดที่ถูกกำหนดเป็นพื้นที่ศึกษาโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก จ.ชุมพร ทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตุถึงความเหมาะสมและผลกระทบต่อวิถีคนพื้นถิ่นและทรัพยากรที่อาจจะเกิดขึ้น […]

นักข่าวพลเมือง : ภูมิปัญญาหา ‘กุ้งเคย’

เพราะท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์  ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนเป็นช่วงที่กุ้งเคยสัตว์น้ำตัวเล็กๆ เข้ามาอยู่ใกล้ในเขตน้ำตื้น  และเป็นฤดูกาลหา “กุ้งเคย” ของชาวบ้านชายฝั่งทะเลเทพาและพื้นที่ใกล้เคียง จ.สงขลา ที่สร้างรายได้โดยใช้เครื่องมือง่ายๆ อย่างถุงดักเคย ถุงรุน […]