‘ต่อลมหายใจให้เชียงใหม่’ อีกครั้ง: แก้ปัญหา ฝุ่น ควัน จากทุกภาคส่วน

FM100 ม.เชียงใหม่ ร่วมกับสภาลมหายใจเชียงใหม่ จัดเวทีสาธารณะ “ต่อลมหายใจให้เชียงใหม่ (อีกครั้ง)” ระดมความเห็นทุกภาคส่วน แก้ปัญหาฝุ่นควัน ที่โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อ.เมือง […]

อากาศเสียที่ระลึก #PollutionSouvenir

“หากคุณมาเชียงใหม่วันนี้เรายินดีมอบอากาศเสียเป็นที่ระลึก Pollution Souvenirs bottle” นี่คือแคมเปญรณรงค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่กำลังออกแจกจ่ายขวดบรรจุอากาศของเชียงใหม่ในปัจจุบัน(6เม.ย.62  PM2.5 ค่าดัชนี 160)ซึ่งมีค่า PM2.5 […]