นักข่าวพลเมือง : โดนัทเมืองคอน

ขนมปะดา   หน้าตาคล้ายๆ กับโดนัท หากินได้ไม่ง่ายนัก มีการทำที่สืบทอดกันมา ซึ่งปัจจุบันนับวันจะหาทานได้ยากเพราะมีคนขนมปะดาน้อยมาก  แต่ที่สามแยกโพธิ์เสด็จ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง […]