ขบวนผู้หญิงฯ ร้องความเสมอภาคระหว่างเพศต้องกลับคืนมาในร่าง รธน.ฉบับใหม่

ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย เรียกร้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคระหว่างเพศในรัฐธรรมนูญ 40 และ 50 ต้องกลับคืนมาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  7 มี.ค. […]

ร้อง คสช.รับผิดชอบ-หยุดคุกคาม หลังทหารอำนาจเจริญสั่งหยุด ‘เวทีถกร่าง รธน.’ อ้างไม่ขออนุญาต

13 ก.พ. 2559 จากกรณีเจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจ ใน จ.อำนาจเจริญ ทำการสั่งยุติเวที “เสียงประชาชนอีสานต่อร่างรัฐธรรมนูญ” ของขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย […]

ทหารยึดเวที ‘เสียงประชาชนอีสานต่อร่างรัฐธรรมนูญ’ สั่งให้ยุติภายใน 5 นาที

ทหาร จ.อำนาจเจริญ ทำการยึดเวที “เสียงประชาชนอีสานต่อร่างรัฐธรรมนูญ” ที่ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ หลังทนเสียงประชาชนวิจารณ์ร่าง รธน.มีชัย ไม่ไหว สั่งให้ยุติการจัดงานภายใน […]