ประชาชนร้อง หวั่นทางหลวงทำ ‘ลำห้วยต้นน้ำแม่ข่า’ กลายเป็นท่อฝังดิน

ประชาชนร้อง หวั่นทางหลวงทำลำห้วยต้นน้ำแม่ข่ากลายเป็นท่อฝังดิน ระบุน้ำจะยิ่งท่วมหนัก กลายเป็นท่อระบายน้ำเสียลงแม่ข่า 27 มิ.ย.60 เครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันสำรวจลำน้ำที่เกิดจากห้วยช่างเคี่ยนกับห้วยแก้วบรรจบกันแล้วไหลลงคลองแม่ข่า   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำแม่ข่าบริเวณถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ที่กำลังถูกปรับเป็นท่อคอนกรีตฝังไว้ใต้ดิน ตามแผนการพัฒนาขยายถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ฯ […]