ฟันเฟืองเล็กๆ ของเครื่องจักรยักษ์

ประเทศไทยมักมีเรื่องประหลาด รัฐบาลทหารแถลงผลงานหลังบริหารประเทศครบ 1 ปี โทรทัศน์ถ่ายทอด ผีผอมซีดไม่ได้ดู แต่รู้ว่าผลงานหนึ่งคือการออกค่านิยม 12 ประการ เป็นแนวทางให้คนไทยปฏิบัติ