ถ่ายทอดสด: เปิดสภาพลเมืองวาระ “พลังพลเมือง ร่วมจัดการ ข่วงหลวงเวียงเเก้ว” (เชียงใหม่)

ติดตามการถ่ายทอดภาพและเสียง  ชาวเชียงใหม่ ร่วมเปิดสภาพลเมือง วาระ “พลังพลเมือง ร่วมจัดการ ข่วงหลวงเวียงเเก้ว” วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ค.58 […]