บรรยากาศงานเมาลิดนบี วิถีมุสลิมที่มัสยิด เฮดายาตุ้ลอิสลาม (บ้านฮ่อ) เชียงใหม่

ภาพการอ่านลำนำ สรรเสริญ ท่านนบีมูฮัมหมัด เป็นภาษาอาหรับ นิยมอ่านในงานมัสยิดต่าง ๆ ของพี่น้องมุสลิมในส่วนภาคกลาง บรรยากาศงานเมาลิดนบี ที่มัสยิด เฮดายาตุ้ลอิสลาม […]

ไฟไหม้ศูนย์อพยพบ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง วอดกว่า 100 หลังคา

ไฟไหม้ศูนย์อพยพบ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง วอดกว่า 100 หลังคา  ไฟไหม้ศูนย์อพยพบ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง วอดกว่า 100 หลังคา […]