งานประเพณีบุญบั้งไฟ ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย ประจำปี 2559

(เทศบาล) ต.สันทรายงาม วัฒนธรรม ต.สันทรายงาม คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ต.สันทรายงาม อ.เทิง จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ (ครั้งที่ […]

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย ประจำปี 2559

(เทศบาล) ต.สันทรายงาม วัฒนธรรม ต.สันทรายงาม คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ต.สันทรายงาม อ.เทิง จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ (ครั้งที่ […]

โครงการเรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีชาติพันธุ์

เมื่อวันที่ ( 6 พ.ค.2559) นายสุรชัย เกียรติไพรยศ กำนันตำบลตับเต่า ได้เป็นประธานเปิด โครงการเรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีชาติพันธุ์ ณ […]

ดันเยาวชนเป็นคนมีราก ชี้เป็นทางเลือกให้อนาคต

เครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา 4 ภาค ร่วมกับภาคเครือข่ายการศึกษาบนฐานชุมชน ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ร่วมกันจัดกิจกรรม การศึกษาบนฐานชุมชน ตอน คนมีราก เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนรักและภูมิใจในวิถีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง […]

เชิญร่วมกิจกรรม “คนมีราก” กับปัญหาระบบการศึกษาไทย

ระบบการศึกษาไทยที่เน้นความรู้ทางวิชาการ มากกว่าการปฏิบัติจริง ทำให้ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีของเด็กและเยาวชน ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 […]