นักข่าวพลเมือง : ป่าสร้างน้ำ น้ำสร้างชีวิต

พื้นที่ป่าถูกทำลายอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบถึงคนต้นน้ำและปลายน้ำอย่างชุมชนตะโหนด จ.พัทลุง ที่พบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าของชาวบ้านและนายทุน แปรสภาพเป็นสวนยางพาราและพื้นที่ทำการเกษตร . คนในชุมชนจึงเข้ามาจัดการและดูแลป่าจากการบุกรุก เพื่อพื้นที่ป่าและรักษาแหล่งต้นน้ำ  . ติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมือง […]

นักข่าวพลเมือง : ทำความเข้าใจปัญหาสุนัขจรจัด

จากการสำรวจของสำนักงานปศุสัตว์มีสุนัขในเมืองไทยกว่า 8.5 ล้านตัว และในจำนวนนี้เป็นสุนัขจรจัดถึง 7 แสนตัว ซึ่งสุนัขจรจัดเหล่านี้เคยมีเจ้าของเลี้ยงดูก่อนที่จะถูกปล่อยปละละเลยให้กลายเป็นสุนัขเรร่อน และส่วนหนึ่งถูกนำไปปล่อยที่วัดนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะพาไปทำความเข้าใจเรื่องปัญหาสุนัขจรจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามจากนักข่าวพลเมือง […]

นักข่าวพลเมือง : คลองแม่ข่ากับน้ำเน่าเหม็น

คลองแม่ข่าเป็นคูเมืองชั้นนอกของเมืองเขียงใหม่ ที่เอื้อประโยชน์ในเขตเมืองในการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปิง เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค รวมถึงใช้ในการเกษตร แต่ปัจจุบันคลองแม่ข่าเกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน ติดตามกับสารคดีเชิงข่าวเรื่อง คลองแม่ข่ากับน้ำเน่าเหม็น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ […]

นักข่าวพลเมือง : พิธีสืบชะตา เริ่มต้นปีใหม่

วันนี้นักข่าวพลเมือง citizen reporter มหาวิทยาลัยพะเยา ติดตามบรรยากาศ “พิธีสืบชะตา” ตามแบบความเชื่อของชาวล้านนา ครั้งนี้นอกจากทุกคนได้ร่วมสืบทอดประเพณีแล้ว ยังได้ร่วมทำบุญและพบปะกันในการเริ่มต้นปีด้วย  ออกอากาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : แกล้งจน

นักข่าวพลเมือง  กลุ่ม เขาพระทวารวดี คนรุ่นใหม่จากอำเภออู่ทอง ลงพื้นที่ไปรู้จัก  “กลุ่มแกล้งจน” ที่จัดการปัญหาหนี้สินของชุมชนหนองสาหร่าย จังหวัดสุพรรณบุรี โดย สามารถออกแบบกฎ-กติกาที่เน้นความเอื้ออาทรได้ตามที่ต้องการได้ […]

นักข่าวพลเมือง : หมอลำกลอน

นอกจากความม่วนซื่นโฮแซว “หมอลำกลอน” ยังเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมการขับร้องบทกลอนโต้ตอบกัน ที่แสดงถึงปฏิภาณไหวพริบของผู้ขับร้องได้เป็นอย่างดี ซึ่งใช้แคนเป็นเครื่องดนตรีหลัก แต่ปัจจุบันได้รับความนิยมน้อยลง ติดตามความพยายามสืบต่อศิลปะพื้นบ้านนี้ของคนรุ่นใหม่กับ Citizen reporters คุณเจนจิรา เพียจันทร์ […]

นักข่าวพลเมือง : มโนราห์โกลน

โนราห์โกลนเป็นการละเล่นพื้นเมืองภาคใต้ชนิดหนึ่งซึ่งแสดงไม่ต่างจากมโนราห์ แต่เป็นการล้อเลียน โดยแสดงแบบง่ายๆ ไม่คำนึงถึงพิธีรีตอง ทั้งผู้แสดง เครื่องแต่งกาย รวมถึงการพลิกแพลงให้พิสดารเพื่อให้เกิดความตลกขบขัน สนุกเพลิดเพลิน นักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้สื่อสารเรื่องราวเหล่านี้ […]

1 2 3 5