แถลงการณ์ต่อตลาดหลักทรัพย์ กรณีทุ่งคำ

เครือข่ายคนรุ่นใหม่ติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบจาการทำเหมืองแร่ประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ต่อตลาดหลักทรัพย์ กรณีบริษัท ทุ่งคำ จำกัด มีเนื้อหาดังนี้ ///////////////////////// แถลงการณ์เครือข่ายคนรุ่นใหม่ติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบจาการทำเหมืองแร่ประเทศไทยเรื่องการขาดจริยธรรมอย่างร้ายแรงของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด […]

อะไร อย่างไร? | อ่าน ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

หมายเหตุ – รายงานของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. …. ที่คณะกรรมาธิการฯ […]

แถลงการณ์ แนวร่วมนักเรียน นิสิต นักศึกษา คัดค้าน พรบ.นิรโทษกรรม (ฉบับสุดซอย)

 แถลงการณ์ แนวร่วมนักเรียน นิสิต นักศึกษา คัดค้าน พรบ.นิรโทษกรรม (ฉบับสุดซอย) ตามที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับร่าง พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง และการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน […]

ชมย้อนหลัง “ความฝันเดือนตุลา 40 ปีแห่งการแสวงหา…” : ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ชมย้อนหลัง ปาฐกถา "ความฝันเดือนตุลา 40 ปีแห่งการแสวงหาเสรีภาพ ความเสมอภาค และความเป็นธรรมในประเทศไทย" ปาฐกถาพิเศษเนื่องในงานเปิด 'หมุด 14 […]

ปาฐกถาพิเศษเนื่องในงานเปิด ’หมุด 14 ตุลา’ โดย ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ความฝันเดือนตุลา40 ปีแห่งการแสวงหาเสรีภาพ ความเสมอภาค และความเป็นธรรมในประเทศไทยปาฐกถาพิเศษเนื่องในงานเปิด ’หมุด 14 ตุลา’โดย ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุลจัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ […]

1 2 3 83