ทีวีดิจิทัล …จุดเปลี่ยนประเทศไทย ?

ทีวีดิจิทัล …จุดเปลี่ยนประเทศไทย ? วงวิชาการถกเข้ม  ยุคเปลี่ยนผ่านทีวีจากอนาล็อตสู่ดิจิทัลของไทย  เปลี่ยนได้แค่เทคโนโลยี  แต่วิธีคิดยังห่างไกลปฏิรูปสื่อ  ชี้ใช้คำว่า “บริการสาธารณะ”สะท้อนการยึดโยงอยู่กับรัฐ    […]

เทปบันทึกภาพงานสัมมนา “นักข่าวพลเมือง ผลกระทบต่อสังคมไทยและภาพอนาคต” Update!!!

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 เครือข่ายสื่อพลเมืองได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ “นักข่าวพลเมือง: การเกิดขึ้นและผลกระทบต่อสังคมไทย” ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) […]

จากงานวิจัยสู่วงสัมมนา “นักข่าวพลเมือง ผลกระทบต่อสังคมไทยและภาพอนาคต”

จากงานวิจัยสู่วงสัมมนา "นักข่าวพลเมือง ผลกระทบต่อสังคมไทยและภาพอนาคต" แม้แนวคิดนักข่าวพลเมืองจะเป็นแนวคิดร่วมสมัย แต่เมื่อนำคำจำกัดความมาอธิบายปรากฏการณ์นักข่าวพลเมืองในระดับลึกลงไปกลับพบว่ายังมีข้อจำกัด หรือมีบางส่วนที่ขัดแย้งกัน การศึกษาความหมายของ “นักข่าวพลเมือง” ตลอดจน “ข่าว” […]

สรุปผลพิจารณาคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนข่าวนักศึกษาชายแดนใต้

สรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ThaiPBS กรณีข่าวนักศึกษาชายแดนใต้  

เสียงพลเมือง ตอน พันธุ์ข้าว ชาวนา่ และประชาชาติไทย

ประเทศไทย มีพื้นที่สำหรับทำนาปลูกข้าวทั่วประเทศ จำนวน 69 ล้านไร่ แต่มีชาวนาที่ยังยึดอาชีพทำนาในปัจจุบันนั้น มีพื้นที่อยู่เพียง 34 ล้านไร่ การทำนาแต่ละปีต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวถึง […]

จริยธรรมสื่อภูมิภาคยุคหลอมรวม

จริยธรรมสื่อภูมิภาคยุคหลอมรวม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติรวม กับหน่วยงานสื่อพื้นที่ และถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานครบรอบ 15 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ภายใต้งาน “จริยธรรมสื่อภูมิภาคยุคหลอมรวม”ปาฐกถาพิเศษ […]

จี้รัฐบาลยกเลิกมติครม.เรื่องจัดการไฟป่า ระบุขัดแย้งธรรมชาติพื้นที่ ไม่เข้าใจหลัก ขัดแย้งมติ.เดิม

นักพัฒนาจี้รัฐบาลทบทวนและยกเลิก มติครม. 21 ม.ค. ระบุวางแนวทางจัดการไฟป่าขัดแย้งธรรมชาติพื้นที่ ขัดแย้งมติครม.เดิม สืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการดำเนินการตามมาตรการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจำปี 2556 เพิ่มเติม และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่ได้รับมอบหมาย […]

1 3 4 5 6 7 83