จังหวัดพะเยาทำการฝึกซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหว ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ฝึกซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหว พค.mpg (Embedding disabled, limit reached) โรงเรียนพะเยาพิทยาคม และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพะเยา  และหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ ร่วมทำการฝึกซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหว […]

คุณค่า“กลุ่มคนเสื้อแดง” สู่การออกแบบประเทศไทย

บทความโดย  ชัยวัฒน์  จันธิมา /  สถาบันปวงผญาพยาว  จังหวัดพะเยา (ไม่สงวนสิทธิการเผยแพร่) การชุมนุมของประชาชนกลุ่มคนเสื้อแดงถูกสลายลง ด้วยอำนาจของรัฐ มองดูเหมือนประหนึ่งว่ากลุ่มคนเสื้อแดงนั้นได้รับความพ่ายแพ้ พร้อมกับข้อเรียกร้องที่สูญเปล่าอย่างไม่มีอะไรจับต้องได้แม้แต่น้อย  […]

1 81 82 83