เลือกตั้ง 62 : ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองเพื่อแก้โจทย์ที่ดิน

เลือกตั้ง 62 : แก้โจทย์ที่ดินให้ตอบโจทย์ประชาชน ออกข้อสอบวัดใจพรรคการเมือง       เรื่องที่ดินเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศ   คนที่ผู้อาสามาบริหารประเทศต้องมีแนวทางที่ชัดเจนและตอบสนองคนส่วนใหญ่ของประเทศ  ประชาชนผู้อยู่กับสถานการณ์ปัญหาที่ดินหลายรูปแบบ ทั้งเขตเมือง ชนบท […]