นักข่าวพลเมือง : โฮมแฮงดำนารวม

เนื่องจากเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซ้ำซากจนทำให้ปริมาณข้าวในแต่ละปีไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้า  นั่นทำให้เครือข่ายลุ่มน้ำชีตอนล่าง จ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม “โฮมแฮงดำนารวม” ที่ อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 […]

นักข่าวพลเมือง : นาตามภูมิปัญญา

จุดเริ่มต้นเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ในท้องนาบ้านท่าหิน เป็นความสุขที่หาได้ โดยเริ่มจากชาวนาที่นี่ ส่งผลต่อความสุขของคนอีกมากมายในการบริโภคข้าวที่ปลอดภัยของการทำนาแบดั้งเดิม ที่มีเสน่ห์อย่างหาไม่ได้ ออกอากาศวันที่ 3 ก.พ. 59 @ […]

นิยาย หิมะเมืองไทย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม เป็นต้นมา นายตัน ภาสกรนที ได้เปิดงาน Nimmam Snow Festivel […]

ผลสำรวจความคิดชาวนาต่อนโยบายจำนำข้าว

ชาวนา ร้อยละ 78.77 วิตกกังวลปัญหาการจ่ายเงินจาโครงการรับจำนำข้าวที่ล่าช้า  และร้อยละ 47.70 แนะรัฐบาลควรเร่งแก้ไขปัญหา   การจ่ายเงินในโครงการรับจำนำนี้โดยเร็ว  และชาวนาร้อยละ […]

ทิศทางสู่อนาคตกะเหรี่ยงบางกลอย

ออกอากาศ 18/02/2557  การระดมกองทุนข้าวครั้งที่สามสู่ชุมชนกระเหรี่ยงโป่งลึก-บางกลอย จังหวัดเพชรบุรี เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่เก้ากุมภาพันที่ผ่านมา แต่นั่นยังไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน เครือข่ายกระเหรี่ยงจากทั่วประเทศจึงได้จัดเวทีเสวนาเพื่อกำหนดทิศทางของชาติพันธ์ต่อการปฏิรูปประเทศไทย ไม่บ่อยนักที่ปู่คออี้ผู้เฒ่าอายุกว่าร้อยปีจะบอกความในใจต่อสาธารณะ …ขณะที่ข้างตัวรายล้อมด้วยลูกหลานและมิตรสหายต่างเผ่าพันธ์ ทุกคนช่วยระดมข้าวเปลือกกว่า20ตันเพื่อต่อลมหายใจกระเหรี่ยงบางกลอยและส่งท้ายด้วยการรดน้ำขอขมา…นัยยะนี้คือการส่งกำลังใจให้ปู่คออี้ได้เดินทางกลับใจแผ่นดินหรือแผ่นดินที่จากมา […]

1 2