นักข่าวพลเมืองตอน : ผลิตพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1

ข้าวสายพันธุ์ สันป่าตอง1 เป็นข้าวเหนียวสายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีคุณภาพของการหุงต้มดีมาก แต่ในระยะหลังข้าวราคาถูก บวกกับความต้องการเมล็ดพันธุ์ของตลาด ทำให้เกษตรต้องปรับเปลี่ยน มาปลูกเพื่อขายเป็นเมล็ดพันธุ์แทน จะมีวิธีการอย่างไร นักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร […]