นักข่าวพลเมือง : ข้าวโพด

ข้าวโพดข้าวเหนียว หรือบางท้องถิ่นเรียกว่าข้าวโพดเทียน ข้าวโพดสาล เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ทุกวันนี้เกษตรกรที่บ้านมาง ต.หนองอ้อ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ปลูกข้าวโพดแบบหมุนเวียน เพื่อต้มขายสร้างรายได้เสริมจากการทำนา […]

นักข่าวพลเมือง น้ำพางโมเดล

สภาพภูเขาหัวโล้น ที่เกิดจากการปลูกพืชเชิงเดียว ซึ่งเป็นอาชีพหลักของเกษตรกร ต.น้ำพาง อ.แม่จริม  จ.น่าน        ภายหลังนโยบายท่วงคืนผืนป่าของรัฐบาล […]

นักข่าวพลเมือง : พืชเชิงเดี่ยวสู่ทรัพยากรที่ยั่งยืน

วันนี้นักข่าวพลเมือง มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ซึ่งทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในภาคเหนือตอนบน สื่อสารเรื่องราวมาจากจังหวัดน่านพื้นที่ป่าส่วนใหญ่ในจังหวัดน่านกลายเป็นที่พื้นการเกษตรเชิงเดี่ยวเพื่อการพาณิชย์ โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ที่บ้านภูเวียง อำเภอเมือง คนในชุมชนพยายามจัดการทรัพยากรด้วยตัวเอง โดยเปลี่ยนมาทำเกษตรแบบผสมผสานเนื่องจากประสบปัญหาจากการปลูกข้าวโพด ติดตามจากรายงาน ออกอากาศวันที่ […]

บทเรียนจากธรรมชาติ บทสรุปสุดท้าย มนุษย์ คือ ผู้ทำลาย

บทเรียนจากธรรมชาติ  บทสรุปสุดท้าย มนุษย์ คือ ผู้ทำลาย การสำรวจข้อมูลของทีมข่าว  เลยฮอตนิวส์  จากสำนักความหลากหลายทางชีวภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม […]

สามัญชนคนไทย : คนไทยกินป่าเป็นอาหาร

สามัญชนคนไทยวันนี้ เปิดรายการ บนน่านฟ้า บนความสูง 9,500 ฟิต ของ จ.น่าน เพื่อถ่ายทอดภาพและเรื่องราวที่สามัญชนคนไ­ทย หลายคนอาจจะยังไม่รู้ถึงความเป็นไปของผืนป­่าต้นน้ำ

“เราแยกตัวเองจากสังคมไม่ได้หรอก”

  “เราแยกตัวเองจากสังคมไม่ได้หรอก” คำพูดของพี่คนหนึ่งที่รู้จัก  จากครั้งแรกที่ได้ยิน, ประโยคนี้ก็แว้บเข้ามาในหัวบ่อยขึ้นทุกวัน ทุกวัน จนตอนนี้ฉันขอยกให้เป็นประโยคที่เป็นความจริงที่แท้ของโลก เพราะมีหลายเรื่องราว, ทั้งที่ได้ยินมาและประสบพบเจอด้วยตัวเอง, ต่างก็คอนเฟิร์มความจริงที่แท้นี้ […]