คคส. ค้าน ‘ร่างกฎหมายมาตรฐานสินค้าเกษตร’ เหตุเน้นเศรษฐกิจ ละเลยผู้บริโภค

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ยื่นเรื่องเสนอแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร เข้า ครม. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และพยายามแก้ไข พ.ร.บ.อาหาร แต่ถูกคัดค้าน เพราะรวบคุมอำนาจนำเข้า-ส่งออกอาหาร สุ่มเสี่ยงลักไก่เจรจาต่อรองการค้า ทำลายระบบคุ้มครองผู้บริโภค