‘มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย’ แถลง 7 ข้อเสนอ แก้ร่างรัฐธรรมนูญ

11 ก.พ. 2559 มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย เผยแพร่ คำแถลงมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย ลงนามโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ หัตถีรัตน์ รักษาการประธานมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย […]

สชป.ชี้ ‘ร่าง รธน.’ ริบคืนสิทธิเสรีภาพประชาชน-เพิ่มอำนาจรัฐ ท้า กรธ.ดีเบตสาธารณะ

สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปชำแหละร่างรัฐธรรมนูญ ชี้เป็นฉบับ “เพิ่มอำนาจรัฐ ริบคืนสิทธิเสรีภาพประชาชน” เสนอให้เกิดเวทีดีเบตสาธารณะกับ กรธ. หวังให้เกิดการปรับแก้เพื่อมีรัฐธรรมนูญที่ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มอำนาจประชาชน เรื่องและภาพ: รุ่งโรจน์ […]

คนเหนือร้อง สิทธิชุมชน ต้องกลับคืนมาในรัฐธรรรมนูญ

ชาวเหนือเสนอความคิดต่อร่างรัฐธรรมนูญคึกคัก  ชี้ต้องนำหมวดว่าด้วย “สิทธิชุมชน” กลับคืนมา ระบุการแยกหมวดที่เคยเขียนไว้ในสิทธิและเสรีภาพ ไปอยู่ในหมวดหน้าที่รัฐ  ส่งผลต่อการตีความและนำมาซึ่งความยากลำบากของประชาชน   เมื่อวันที่ 31 […]