‘3 ผู้นำแรงงาน’ ย้ำ ‘ร่างรัฐธรรมนูญ’ ไม่ดูแลสิทธิ-ไม่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน เตรียมข้อเสนอเคลื่อนต่อ

หลังผ่านประชามติ 3 ผู้นำแรงงาน ย้ำร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ทำให้คุณภาพชีวิตแรงงานดีขึ้น หลังเนื้อหาไม่ปรากฎประเด็นสิทธิแรงงาน ตอกย้ำขาดกระบวนการมีส่วนร่วม เรียกร้องแรงงานต้องสำนึกถึงชนชั้น สร้างพลังในฐานะคนส่วนใหญ่ของประเทศ เตรียมเสนอกฎหมายลูก […]

วันแรงงาน’ 59 – ขบวนแรงงานร้องรัฐขึ้นค่าจ้าง คุมราคาสินค้า รับอนุสัญญา ILO ปฏิรูปประกันสังคม

1 พ.ค. 2559 เนื่องในวันกรรมกรสากล หรือวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม ในปีนี้ขบวนของผู้ใช้แรงงานทั้งแรงงานในระบบ นอกระบบ แรงงานข้ามชาติ […]

ค่าแรงหนึ่งวันของ วิไลวรรณ แซ่เตีย

ปัจจุบันในวัยเกือบ 60 วิไลวรรณ แซ่เตีย ยังคงทำงานรณรงค์เรื่องสิทธิให้แก่แรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง นับแต่ปี 2526 ตอนนี้เธอมีตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)

แรงงานยื่น 4 ข้อเรียกร้องถึง นายกฯ พร้อมเคลื่อนขบวนวันกรรมกรฯ ทวงความคืนหน้า

นักสื่อสารแรงงานสระบุรี รายงาน คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ยื่น 4 ข้อเรียกร้องถึงนายกฯ วันที่ 1 พ.ค.นี้ […]

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยบุกยื่น สนช.-นายกฯ หยุดร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ ต่อนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ทำเนียบรัฐบาล […]

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยยื่น สนช. ค้านร่างกฎหมายประกันสังคมตัดสิทธิว่างงาน

รองประธานสนช. ประธานกรรมาธิการรับข้อเสนอคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย พร้อมให้ตั้งตัวแทน 5 คน นำข้อมูลพร้อมข้อเสนอเข้าร่วมประชุมวันที่ 2 ก.พ. นี้ที่รัฐสภา วันทื่ […]

1 2