จับตาเส้นทางปฏิรูป : ผลกระทบจากการพัฒนา กับสิทธิชุมชนที่ถูกมองข้าม

ข้อมูลของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิท­ธิชุมชนและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของปร­ะเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไล่รื้อบ้านเก้าบาตร กรรมการสิทธิฯ เตรียมเสนอ คสช.ใช้ ม.44 แก้ปัญหานโยบาย คสช.

กสม. เปิดเวทีหาแนวทางแก้ปัญหาชาวบ้านถูกให้ออกจากที่ทำกินบ้านเก้าบาตร และคลองชัน หมอนิรันดร์สรุปจะเสนอหัวหน้า คสช. ใช้ ม.44 แก้ปัญหาจากนโยบาย คสช.เอง 5 […]

อนุฯ กสม.ลงพื้นที่โคกยาว ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเส้นตายไล่รื้อ 6 มี.ค.นี้

ชุมชนโคกยาวใกล้เส้นตายไล่รื้อ 6 มี.ค.นี้ รองประธานอนุกรรมการด้านที่ดินและป่า กสม.ร่วมลงพื้นที่ ชี้การที่เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้ามาสั่งการให้ออกจากพื้นที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิฯ ร้ายแรง ด้วยชุมชนอยู่มาก่อน ด้านชาวบ้าน ยันไม่ออก […]

ดร.มาลี ศูนย์ศึกษาชาติพันธ์ุ มช.ให้ความเห็น กรณีจะยุบรวมคณะกรรมการสิทธิ

หลังจากจะมีการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ และยุบรวมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนรวมเข้ากับสำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งกำลังเป็นที่ถกเถียงกันตอนนี้ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ทีมข่าวพลเมืองได้สอบถามความคิดเห็นของ อาจารย์ ดร.มาลี […]

1 2 3 4