บอร์ด สช. หนุน ‘เชียงรายโมเดล-โรงเรียนผู้สูงอายุ’ ห่วงคนไทยยังไม่ถึงเป้าหมายสุขภาวะยั่งยืน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจับตาสถานการณ์สุขภาพคนไทยปี 2560 หวังแก้ปัญหาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) พบยังมีทุกขภาวะที่ต้องเร่งจัดการ ทั้งมารดาเสียชีวิตหลังคลอด โรคไม่ติดต่อรุมเร้าตั้งแต่วัยเด็กเยาวชน และสภาพสิ่งแวดล้อมแย่ลง พร้อมลงพื้นที่เรียนรู้ ‘เชียงรายโมเดล’ ใช้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ หนุนชุมชนรักษา-ฟื้นฟู-พัฒนาภูมิปัญญาหมอเมืองล้านนาและเมืองสมุนไพร พร้อมขยายเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ 8 จังหวัดภาคเหนือ

เดินหน้า ‘เวทีปรึกษาสาธารณะ’ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพยื่น 3 เงื่อนไข ส่ง 18 คนเข้าร่วม

คนรักหลักประกันสุขภาพ หารือ สช. ก่อนร่วมเวทีปรึกษาสาธารณะ ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 21 มิ.ย.นี้ วาง 3 เงื่อนไข ร้องไม่เอากำลังทหารตำรวจคุม-ไม่ปิดห้องคุยรวบรัดประเด็น-ใช้กลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นหาฉันทมติยุติข้อขัดแย้ง ด้าน ‘หมอพลเดช’ เตรียมประมวลผลทำรายงานเสนอคณะกรรมการยกร่างฯ ภายใน 30 มิ.ย.นี้

ล้นตลาดหรือขาดแคลน! ถึงเวลา ‘สแกน’-ปฏิรูปการวางแผนผลิต ‘กำลังคนด้านสุขภาพ’ ทศวรรษหน้า

คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติเดินหน้าข้อเสนอการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพในทศวรรษหน้า ย้ำต้องกระจายบุคลากรและเน้นคุณภาพมากกว่าเร่งจำนวนผลิต

สช.เร่งเครื่องยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง รับมือภัยคุกคามที่มาพร้อมความเป็นเมือง

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเร่งเดินหน้ายุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติสั่งร่นเวลาจัดทำยุทธศาสตร์ฯ ต้องเสร็จภายใน 8 เดือน หลังพบสารพัดปัญหาและภัยคุกคามสุขภาพจากการขยายตัวของเมือง แนะบูรณาการการทำงานของสถานพยาบาลทุกสังกัด […]

คณะกรรมการ สช.ไฟเขียวเกณฑ์ HIA ฉบับใหม่ ชี้ไม่ใช่เครื่องมืออนุมัติ แต่มุ่งสร้างการมีส่วนร่วม

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ   (HIA) ฉบับที่ 2 เน้นให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องนำไปใช้เองเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและลดความขัดแย้งของสังคม หวังลดผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนและชุมชนจากการดำเนินงานโครงการ แผนงาน และนโยบายทุกระดับ […]

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติผนึก 280 เครือข่าย รับมือสารพัดปัญหาสุขภาวะคนไทยปี 2559

ปิดฉากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2558 ผนึกกำลัง 280 กลุ่มเครือข่าย รับมือสารพัดปัญหาสุขภาวะคนไทย ใน 5 […]

ความเป็นมาเรื่อง”เดินและจักรยานสู่นโยบายสาธารณะ”

ความเป็นมาเรื่อง”เดินและจักรยานสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย” สวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักการเดินและการใช้จักรยาน รวมถึงทุกๆท่านที่สนใจการลดพลังงานทั้งเพื่อครอบครัวและเพื่อประเทศชาติ ด้วยการที่ทรัพยากรประเทศและทรัพยากรโลกได้ลดน้อยถอยลง สวนกับปริมาณประชากรที่เพิ่มมากขึ้นอยู่ทุกวัน ความสมดุลระหว่างทรัพยากรกับมนุษย์เริ่มไม่มี จะด้วยความโลภของมนุษย์หรือจากกลไกธรรมชาติเองก็ตาม หลายประเทศต่างรณรงค์การลดใช้พลังงาน หาทางออกด้วยการใช้พลังงานทดแทน ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย […]

1 2