คนอีสานถกปัญหา ‘อุตสาหกรรมอ้อย-น้ำตาล’ ชี้ ‘นิเวศอีสาน’ ไม่สามารถรองรับพืชเชิงเดี่ยวได้อีก

ภาคประชาชนอีสานจัดวงร่วมวิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรมอ้อย-น้ำตาล และสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ ก่อนประกาศ “มูนมังต้องหวงแหนรักษา นิเวศอีสาน ไม่สามารถรองรับพืชเชิงเดี่ยวได้อีก” ชี้นโยบายส่งเสริมการเกษตรต้องเหมาะสมกับระบบนิเวศ-สภาพสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น