นักข่าวพลเมือง : ผู้หญิงชายแดนใต้รณรงค์สันติภาพ “พื้นที่สาธารณะปลอดภัย”

คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ รวมตัวกันกว่า 23 องค์กร จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ขอพื้นสาธารณะที่ปลอดภัยก่อนที่จะมีการสานต่อการพูดคุยระหว่าง คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้กับคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพสภาซูรอ (Marapatani) . ในวันพรุ่งนี้ […]

นักข่าวพลเมือง : ในวันที่มัสยิดไม่ปลอดภัย

ข้อเสนอในการเรียกร้องความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ เป็นข้อเสนอที่คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้เรียกร้องและ ปฎิเสธการใช้ความรุนแรงในพื้นที่สาธารณะมาตลอด วันนี้นักข่าวพลเมืองเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ลงพื้นที่พูดคุยกับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ  l 25 ส.ค. 59 l เวลา […]

นักข่าวพลเมือง : พื้นที่กลางตลาด

หลายเดือนที่ผ่านมาคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ เครือข่ายผู้หญิงนักกิจกรรม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง เดินทางไปเปิดเวทีรับฟังเสียงของผู้หญิงและภาคประชาสังคมในหลายชุมชนกว่า 500 คน เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นข้อเรียกร้องและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในชายแดนใต้ งานพื้นที่ “กลาง”ตลาด ที่ตลาดเทศวิวัฒน์ใน […]

นักข่าวพลเมือง : วาระผู้หญิงชายแดนใต้

ก่อนหน้านี้คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ ได้รับฟังของผู้หญิงจากชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ชายแดนใต้ เกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะปลอดภัย  ครั้งนี้ได้รวบรวมความคิดเห็นของกลุ่มผู้หญิง ที่ อ. สายบุรี จ.ปัตตานี และ […]

คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ เรียกร้องทุกฝ่ายยุติวงจรความรุนแรง ใช้สันติวิธีแก้ปัญหา

ภาพโดย: Piyasak Ausap กลุ่มผู้หญิงทำงานชายแดนใต้จับมือ ตั้ง “คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้” แถลงเรียกร้องทุกฝ่ายยุติความรุนแรง รัฐรับผิดชอบในการค้นหาและนำเสนอความจริงต่อสาธารณะ ขจัดวัฒนธรรมคนผิดลอยนวลและเยียวยาอย่างเท่าเทียม พร้อมเรียกร้องประชาชนทุกศาสนิกให้อดทนต่อแรงยั่วยุและใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหา  เช้าวันนี้ […]