นักปกป้องสิทธิฯ ร้องรัฐบาลไทยทำตามข้อเสนอแนะใน UPR – ขอรัฐภาคีร่วมจับตา

13 พ.ค. 2559 องค์กรนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระดับชุมชนและภาคประชาสังคมซึ่งทำงานร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ออกแถลงการณ์ถึงการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 ของคณะทำงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodical Review […]

เปิดข้อเสนอภาคประชาสังคมเพื่อ ‘พัฒนาสิทธิมนุษยชนไทย’ ก่อนไป UPR เจนีวา

16 มี.ค. 2559 เครือข่ายภาคประชาสังคมในกระบวนการการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนไทย (Thailand CSO Coalition for UPR) ซึ่งมีสมาชิกจาก […]

เปิดข้อเสนอภาคประชาสังคมเพื่อ ‘พัฒนาสิทธิมนุษยชนไทย’ ก่อนไป UPR เจนีวา

16 มี.ค. 2559 เครือข่ายภาคประชาสังคมในกระบวนการการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนไทย (Thailand CSO Coalition for UPR) ซึ่งมีสมาชิกจาก […]

เปิดเอกสาร ‘คำถามผู้รายงานพิเศษ UN – คำตอบรัฐบาลไทย’ 7 กรณีละเมิดสิทธิฯ หลังรัฐประหาร

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เผยแพร่เอกสารคำถามของผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิฯ UN และคำตอบจากรัฐบาลไทย ถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนไทยหลังการรัฐประหารใน 7 กรณีที่มีข้อกังวล ทั้งเหมืองทองเลย การซ้อมทรมานระหว่างถูกควบคุมตัว การออกกฎหมายควบคุมการชุมนุมสาธารณะ […]