คดีเหมืองทอง ใครควรฟ้องใคร?

โดย : เหมืองแร่เมืองเลย ข้อพิพาทระหว่างบริษัททุ่งคำ จำกัด กับชาวบ้านกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด ซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่รอบเหมืองทองคำที่ได้สร้างมาตรการดูแลรักษาและปกป้องชุมชนของตัวเองจนเหมืองต้องหยุดกิจการและยื่นฟ้องชาวบ้านร่วม 4 คดี แบ่งเป็นคดีแพ่งและอาญาอย่างละ […]

คดีเหมืองทอง ใครควรฟ้องใคร?

โดย : เหมืองแร่เมืองเลย ข้อพิพาทระหว่างบริษัททุ่งคำ จำกัด กับชาวบ้านกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด ซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่รอบเหมืองทองคำที่ได้สร้างมาตรการดูแลรักษาและปกป้องชุมชนของตัวเองจนเหมืองต้องหยุดกิจการและยื่นฟ้องชาวบ้านร่วม 4 คดี แบ่งเป็นคดีแพ่งและอาญาอย่างละ […]