‘เท่าเทียม-ถ้วนหน้า’ ระบบหลักประกันสุขภาพ ก้าวสำคัญสู่รัฐสวัสดิการไทย

กลุ่มคนประมาณ 5 ล้านคน ใช้งบประมาณด้านสุขภาพต่อหัวเฉลี่ยมากกว่าคน 58 ล้านคน ถึงเกือบ 5 เท่าตัว “ความเท่าเทียม” อยู่ตรงไหน ? นี่คือคำถามคำโต ๆ ตะโกนดัง ๆ จาก ‘คมสันติ์ จันทร์อ่อน’ และใครอีกหลายคนในวันที่เรากำลังจะมีการแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

8 เรื่องของ ‘คนไร้บ้าน’ ที่คุณอาจไม่เคยรู้

คนไร้บ้าน (Homeless) เป็นปรากฏการณ์และเป็นประเด็นปัญหาที่ปรากฏในสังคมไทยโดยเฉพาะในเขตเมืองมานานกว่า 3 ทศวรรษ คนไร้บ้านเป็นรูปธรรมที่แสดงถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยสถานะของคนที่จนที่สุดที่ไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยและต้องใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ คนไร้บ้านสะท้อนถึงกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีความไม่เป็นธรรมและนโยบายทางสังคมที่มีประสิทธิภาพต่ำ ในหลายประเทศ ประเด็นและจำนวนคนไร้บ้านเป็นเครื่องชี้วัดหนึ่งของความสัมฤทธิ์ผลและความเป็นธรรมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ก่อนถึงงานเสวนาสาธารณะ […]

‘คนจน’ เหยื่อของการพัฒนาเมือง

คมสันติ์ จันทร์อ่อน ตั้งคำถาม ‘คนจนเมือง’ คนที่ฉุดดึงความเจริญของการพัฒนา หรือคนที่สร้างความเจริญให้กับเมืองเรื่อยมาแต่ไม่ถูกให้ค่าความสำคัญ จากกรณีการขอคืนพื้นที่ เพื่อทำโครงการขยายผิวการจราจร ถนนสุทธาวาส จาก 2 ช่องเป็น 4 ช่องจราจร แก้ปัญหาการจราจรติดขัด

แนะรัฐแปลงที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยราคาถูกให้คนจน แทนปล่อยเอกชนเช่าเอากำไร

สถาปนิกผังเมืองแนะรัฐนำที่ดินสาธารณะสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย แทนปล่อยเช่าให้เอกชนสร้างคอนโด จี้เปลี่ยนนโยบายเพื่อประโยชน์สังคมมากกว่ารายได้สูงสุดของรัฐ  เครือข่ายวิชาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ริมคลอง 1 ม.ค. 2559 เป็นที่ถกเกียงกันมานานในประเด็นเรื่องการจัดการที่ดินสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยในเมืองให้กับผู้มีรายได้น้อย ว่าที่ผ่านมาการปล่อยให้กลไกลตลาดเป็นผู้จัดการแทนรัฐ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพียงใด  […]

แนะรัฐสร้าง ‘ทางเลือกที่อยู่อาศัย’ ให้คนจนเมือง เยื่อกลไกตลาด

สถาปนิกแนะรัฐสร้างทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยให้ คนจนเมือง ชี้นโยบายที่ผ่านเน้นช่วยชนชั้นกลางเป็นหลัก เครือข่ายวิชาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ริมคลอง 26 ธ.ค. 58  กลไกตลาดเปิดโอกาสให้คนกลุ่มหนึ่งสะสมความมั่งคั่งไปได้เรื่อยๆ ส่วนคนอีกกลุ่มหนึ่งทำไม่ได้ น่าสนใจว่ารัฐไม่เคยพูดถึงนโยบายการเช่าเลย […]

1 2