นักข่าวพลเมือง : เยาวชนกับการเคลื่อนไหวด้านสิทธิ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2491 มีหลักการสำคัญ คือ ความมีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีของมนุษย์ทั้งปวง ปราศจากการแบ่งแยกและเลือกปฎิบัติ การยอมรับว่าเป็นบุคคลทุกแห่งหนตามกฎหมาย และตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยระบุถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยเช่นกัน แต่ในทุกวันนี้มีการล่วงละเมิดในหลากหลายรูปแบบ […]

เกือบไปต่อที่ สน. ‘อ่านคำประกาศคนรุ่นใหม่หน้าหอศิลป์ฯ’ ทหารชี้อาจผิด พ.ร.บ.ชุมนุม

ทหารเรียกผู้จัดงานจัดงานปล่อย ‘ปล่อยปีก Wonders of Freedom’ ไปคุย สน.ปทุมวัน หลังออกมาแสดงสัญลักษณ์สันติภาพ หน้าหอศิลป์ฯ  ชี้อาจผิด […]

‘ปล่อยปีก Wonders of Freedom’ มหัศจรรย์ของปีกแห่งเสรีภาพในหลากมิติ

“‪ธรรมชาติสร้างปีก‬ ‪‎ปีกสร้างเสรีภาพ‬ ‪เสรีภาพสร้างชีวิต‬” สโลแกนที่มาจากความคิดของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการบอกเล่า ตั้งคำถาม และท้าทายคนในสังคมให้หันมามองเรื่อง ‘เสรีภาพ’ ที่อยู่คู่มนุษย์ เสมือนปีกของสรรพสัตว์ในธรรมชาติ ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา […]

นักข่าวพลเมือง : ผ้าทอไทลื้อ การอนุรักษ์จากรุ่นสู่รุ่น

ชาวไทยลื้อ บ้านทุ่งมอก จ.พะเยา เป็นหนึ่งในชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนทั้งภาษา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องเครื่องนุ่งห่มเนื่องจากว่าชาวไทลื้อทุกคนจะใช้ผ้าทอไทลื้อเป็นส่วนประกอบในการแต่งกาย และปัจจุบันผ้าทอไทลื้อก็ได้กลายมาเป็นจุดเชื่อมร้อยระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าในการสืบสานวัฒนธรรมประจำถิ่นด้วย ติดตามกับ นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยพะเยา ออกอากาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : หมอลำกับคนอีสานรุ่นใหม่

หมอลำเป็นศิลปะที่อยู่คู่กับคนอีสานมานาน ถ้าเป็นคนรุ่นก่อนมอง อาจจะรู้สึกว่าหมอลำค่อยๆ จางหายไปจากสังคมอีสาน แต่ยังมีคนรุ่นใหม่ที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมสำคัญของภาคอีสานนี้ไว้ โดยปรับประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ติดตามกับนักข่าวพลเมือง C-reporters ข่าวเช้า 5 […]

นักข่าวพลเมือง : จิตอาสาดูแลผู้ป่วย

ในช่วงนักข่าวพลเมืองที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัวนอกจากความเข้าใจของคนในครอบครัว และกำลังใจแวดล้อมจากชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักธรรมชาติ ยังเป็นส่วนสำคัญที่อาสาสมัครศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวช บ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว มองว่าจะช่วยให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เป็นอย่างดีติดตามเรื่องนี้จาก นักข่าวพลเมือง   C-REPORTERS สาขาวิชามีเดียอาร์ต […]

นักข่าวพลเมือง : หมอลำกลอน

นอกจากความม่วนซื่นโฮแซว “หมอลำกลอน” ยังเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมการขับร้องบทกลอนโต้ตอบกัน ที่แสดงถึงปฏิภาณไหวพริบของผู้ขับร้องได้เป็นอย่างดี ซึ่งใช้แคนเป็นเครื่องดนตรีหลัก แต่ปัจจุบันได้รับความนิยมน้อยลง ติดตามความพยายามสืบต่อศิลปะพื้นบ้านนี้ของคนรุ่นใหม่กับ Citizen reporters คุณเจนจิรา เพียจันทร์ […]

1 2 3 4 5 7