นักข่าวพลเมือง : อาชีพไกด์ดำน้ำกับคนรุ่นใหม่

ทางเลือกของคนรุ่นใหม่ ในการฝึกความชำนาญเพื่อประกอบอาชีพไกด์ดำน­­้ำ ติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเช้า ThaiPBS ออกอากศวันที่ 20มี.ค.58 เวลา 7.00น.

ถ้าโลกนี้ไม่มีการอุ้มหาย: การแสดงพลังของคนรุ่นใหม่ ผ่านวาระ 2 ปีการหายตัวไปของอ้ายสมบัด

ถ้าโลกนี้ไม่มีการอุ้มหาย: การแสดงพลังของคนรุ่นใหม่ ผ่านวาระ 2 ปีการหายตัวไปของอ้ายสมบัด  สองปีแล้ว ‘สมบัด สมพอน’ ก็ยังไม่กลับมา สมควรแก่เวลาที่คนรุ่นใหม่จะร่วมกันสร้างสังคมที่ใฝ่ฝัน, […]

การเมืองกับคนรุ่นใหม่

ออกอากาศวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 ความขัดแย้งยืดเยื้อและยาวนานทางการเมือง ทำให้คนรุ่นใหม่กลุ่มต่างๆ ร่วมพูดคุยถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากเพื่อสะท้อนปัญหาและหาทางออกแล้ว ส่วนหนึ่งก็เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกัน ความวุ่นวายทางการเมือง […]

1 5 6 7