Gen C-reporter: ‘ซาเล้ง’ คุณค่างาน ที่ไม่ใช่แค่เงิน

อาชีพซาเล้ง ไม่ได้เป็นเพียงแค่คนเก็บขยะไปขายเพียงอย่างเดียวอย่างที่ใครหลายคนคิด แต่การดำเนินชีวิตของพวกเขา ส่วนหนึ่งมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้สังคมสะอาดขึ้น นักข่าวพลเมือง Gen C-reporter จึงได้ลงพื้นที่ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ […]

Gen C-reporter: ‘ซาเล้ง’ คุณค่างาน ที่ไม่ใช่แค่เงิน

อาชีพซาเล้ง ไม่ได้เป็นเพียงแค่คนเก็บขยะไปขายเพียงอย่างเดียวอย่างที่ใครหลายคนคิด แต่การดำเนินชีวิตของพวกเขา ส่วนหนึ่งมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้สังคมสะอาดขึ้น นักข่าวพลเมือง Gen C-reporter จึงได้ลงพื้นที่ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ […]